Juntes de dilatació metàl·liques

  • Stainless Steel Metallic Bellows Corrugated Expansion Joints

    Juntes de dilatació corrugades de manxa metàl·lica d'acer inoxidable

    Les juntes de dilatació metàl·liques també anomenades compensadors metàl·lics corrugats, es componen de manxes metàl·liques i accessoris com ara tub final, suport, brida i conducte.Les juntes de dilatació metàl·liques es poden utilitzar per absorbir els canvis dimensionals de canonades, conductes i contenidors provocats per l'expansió tèrmica i la contracció en fred, o per compensar el desplaçament axial, transversal i angular de canonades, conductes i contenidors.També es pot utilitzar per reduir el soroll i la reducció de vibracions.